MYRSKYVAURIOT

Myrskyjen aiheuttamat puiden poistot ja raivaukset suoritetaan ammattitaidolla ja turvallisesti erikoiskonein ja ammattimetsurityönä.